History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Theories of corporativism

  • Zver, Milan, "Korporativizem v slovenski politični misli v 20. in 30. letih" In: Časopis za kritiko znanosti 148/149 (1992), 37-45.