History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Perestroika reformism

  • Balažic, Milan, Slovenska demokratična revolucija, 1986 - 1988. Civilna družba, nacionalni program in ljubljanski proces (Ljubljana: Liberalna akademija, 2004).

  • Brown, Archie, Seven years that changed the world : perestroika in perspective (Oxford : Oxford University Press, 2007).

  • Eyal, Gil, The origins of postcommunist elites : from Prague Spring to the breakup of Czechoslovakia (University of Minnesota Press, 2003).

  • Lusa, Stefano, La dissoluzione del potere : il partito comunista sloveno ed il processo di democratizzazione della repubblica (Udine: Kappa Vu, 2007).

  • Plut-Pregelj, Leopoldina; Gabrič, Aleš; Repe, Božo. The Re-pluralization of Slovenia in the 1980s (Seattle: The Henry M. Jackson School of International Studies, University of Washington, 2000).

  • Robinson, Neil, Ideology and the Collapse of the Soviet System (Aldershot: Edward Elgar, 1995).

  • Vurnik, Blaž, Med Marxom in punkom: vloga zveze socialistične mladine pri demokratizaciji Slovenije (1980-1990) (Ljubljana: Modrijan, 2005).