History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Theoreticians of technocratism / etatism and articulations of legal positivism

  • Dziewulski, Kazimierz, Spor o etatyzm: dyskusja wokół sektora państwowego w Polsce międzywojennej 1919-1939 (Warsaw: Państwowe Wydawn. Nauk, 1981).
  • Faryś, Janusz, Piłsudski i Piłsudczycy: z dziejów koncepcji polityczno-ustrojowej (1918-1939) (Szczecin: Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 1991).
  • Nadoveza, Branko, Milan Stojadinović – Politička, privredna i pravna misao (Belgrade,  2007).
  • Nadoveza, Branko, Srpska radikalna stranka Milana Stoјadinovića (Beograd, 2006).
  • Rostás, Zoltán, O istorie orală a Şcolii Sociologice de la Bucureşti (Bucharest: Printech, 2001).