History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Third way theories- theories of protectionism and/or free trade

  • Chrobak, Tadeusz. Filozoficzne przesłanki agraryzmu (Rzeszów: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1998).
  • Dąbrowski, Stanisław. Koncepcje przebudowy Polski w programach i publicystyce ruchu ludowego 1936-1945 (Warsaw: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981).
  • Dimitrov, George M., “Agrarianism” In: Feliks Gross, ed., European Ideologies: A Survey of 20th Century Political Ideas (New York: Philosophical Library 1948), pp. 396-450.

  • Füzi, László. Alkat és mű. Németh László 1901-1975 (Bratislava: Kalligram, 2001).

  • Harre, Angela. Wege in die Moderne. Entwicklungsstrategien rumänischer Ökonomen im 19. und 20. Jahrhundert (Wiesbaden: Harrasowitz, 2009).
  • Roberts, Henry L. Rumania. Political Problems of an Agrarian State (Hamden: Archon Books, 1969).
  • Kovačič Peršin, Peter. Andrej Gosar - tretja pot v slovenski predvojni politiki [Andrej Gosar - A Third Way in Slovenian Pre-War Politics] (Ljubljana: Slovenian Academy of Sciences and Arts, 2007).
  • Tomašić, Dinko, „Sociology in Yugoslavia," The American Journal of Sociology, vol. 47, no. 1 (1941): 53-69.