History of Modern Political Thought in East-Central Europe

Bibliography

Varieties of anti-totalitarianism

  • Djurašković, Stevo, "Zaboravljeni hrvatski kozmopolit Bogdan Radica" [The Forgotten Croatian Cosmopolite Bogdan Radica] in Dijalog povjesničara - istoričara (2005): 307-325.
  • Kornat, Marek, Bolszewizm, Totalitaryzm, Rewolucja, Rosja: Poczatki Sowietologii i Studiow Nad Systemami Totalitarnymi w Polsce (1918-1939) (Cracow:  Księgarnia Akademicka, 2004)
  • Miskolczy, Ambrus, Szellem és nemzet. Babits Mihály, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula és Zolnai Béla világáról (Budapest: Napvilág, 2001).

  • Marszał, Maciej, Włoski Faszyzm W Polskiej Myśli Politycznej I Prawnej 1922-1939 (Wrocław: Wydawnictwo: Uniwersytet Wrocławski, 2009).

  • Pelikan, Edo, ed., Engelbert Besednjak v parlamentu (Trieste: Krožek za družbena vprašanja Virgil Šček, 1996).

  • Škulj, Edo, ed., Ukmarjev simpozij v Rimu: konferenčni zbornik (Maribor: Dravska tiskarna, 2006).